miercuri, 18 iunie 2014

”Nimic nu e ceea ce pare a fi”

          Aşa-mi scria Adrian Suciu, cu titlu de autograf, pe prima pagină a cărţii sale Un roman de rahat, apărută în 2013, la Editura Tritonic. Am constatat de fapt, după ce am parcurs aproape în întregime textul, că afirmaţia aparţine personajului său Coleaşcă, rostită într-un moment de „revelaţie”, de înţelegere fulgurantă a mecanismului prin care adjectivul descurcăreţ devine un substantiv de sine stătător în limbajul politico-social dâmboviţean. Dar să nu anticipăm.
În fond, această carte nu e un roman, sau, oricum, nu e ceea ce se înţelege, din punct de vedere literar, prin genul respectiv, iar titlul, fără îndoială, e ales de autor cu intenţie şi din culpă asumată. Dar, dincolo de exprimările voit şocante presărate în text, din cele optsprezece capitole ce constituie structura cărţii răzbat teme sociale grave ilustrând o societate aflată într-o interminabilă perioadă de tranziţie. Avem de-a face aşadar cu o proză cotidiană, în sensul cel mai propriu cu putinţă, de un realism frust, ilustrată cu tipologii umane extrem de elocvente în ciuda avertismentului din Disclaimer, prin care autorul se adresează cititorului său: ...orice asemănare, sub orice formă, cu realitatea trecută, prezentă sau viitoare, în privinţa împrejurărilor sau personajelor, este complet întâmplătoare şi neintenţionată. Dacă ne-am referi doar la personajul Coleaşcă, el leagă o serie de povestiri conferind în special celei de a doua jumătăţi a cărţii unitate, şi tot am avea sub ochii noştri modelul tipic de funcţionar al statului român post-decembrist, atât de bine redat încât am fi tentaţi la un moment dat să ne întrebăm, să dezvoltăm curiozităţi de genul: care, de unde, cine se ascunde în spatele personajului? Atenţionaţi de autor nu ne aventurăm totuşi.
Dincolo de povestirile ce evocă momente de referinţă în istoria noastră recentă, cu am ar fi integrarea României în Uniunea Europeană, marea privatizare de la începutul anilor 90, sau vizita baronesei Emma Nicholson la Bucureşti, scrieri situate la graniţa dintre umor şi persiflare, răzbat pe alocuri adevărate drame umane, din texte de o profunzime a mesajului pe care autorul pare a o ascunde voit, pentru a nu i se bănui implicarea, alunecarea în sensibilitate. Un exemplu în acest sens e cuprins în primul capitol al cărţii intitulat Patul conjugal. Fragmentul la care mă refer nu e şi cel care dă titlul capitolului. Şi pentru că doar un citat poate aduce suficiente argumente în favoarea celor afirmate mai sus, mă voi mulţumi să transcriu: Şi totuşi, bunica pare supărată. Bună, e vreun bai? Da, am un năcaz, ţie-ţi pot spune, că tu ai şcoală multă şi pricepi. Se uită la mine cu o privire galbenă şi îşi ignoră suveran condiţia de absolventă de două clase primare. Îmi oferă o replică în care am regăsit, ulterior, sintetizată, toată literatura Hortensiei Papadat-Bengescu, a Angelei Marinescu şi Ruxandrei Cesereanu la un loc. Ba chiar şi-un pic de Marta Petreu. Zice: N-am somn, mă scol noaptea şi nu mai pot durmi. Şăd în pat, mă uit la bună-tu ş-aşe-mi pare că-i un străin! Cititorul interesat, şi sper eu provocat, va înţelege desigur, fără alte completări, ce am dorit să reliefez.
Poetul Adrian Suciu nu se dezminte nici îmbrăcând haina prozatorului. Într-o scriere care se vrea cât mai brută, fără a se lăsa cioplită de barda mijloacelor stilistice, regăsim totuşi, presărate, exprimări metaforice: ...cele mai mari depozite de amintiri sînt gropile de gunoi ale oraşelor sau În fiecare zi de odihnă, din toate oraşele României (...) un şir nesfîrşit de vehicule se scurge în afară prin toate ieşirile, precum zerul prin toate găurile strecurătorii. Ba chiar întregi paragrafe lirice, pentru care autorul se ceartă imediat ce le-a terminat de scris, tot din dorinţa de a reteza în faşă o interpretare prea poetizată a unor fapte şi întâmplări din imediata şi tranşanta realitate cotidiană: E încântător să-ţi trăieşti viaţa, aşteptîndu-te să ai o surpriză în fiecare clipă. Să fii cu simţurile treze, la pîndă, să te uiţi cu atenţie la fiecare om, la fiecare cîine, la fiecare copac. Să crezi că fericirea îţi poate exploda în faţă oricînd. Sîntem atît de naivi cînd credem că bucuria e ceva complicat şi atipic! Te rog eu, cititorule, deschide-ţi mintea şi vei vedea cît e de uşor să fii fericit!
Nu trebuie să cădem însă în ispita de a crede că această carte e una eminamente lirică, cu accente de dramă socială romanţată pe alocuri, nici pe departe. Scurtele povestiri, în marea lor majoritate, sunt directe, tăioase, caracteristici întărite printr-un limbaj suficient de dur, uneori, încât citatele respective, chiar dacă se parcurg de către cititor zâmbind, sunt mai indicate a fi căutate în context, decât să fie scoase de acolo pentru a ilustra o recenzie.
Dar, chiar conchizând precum celebrul, de-acum, personaj Coleaşcă, viaţa e doar o scurtă distracţie înaintea morţiiUn roman de rahat nu e o carte menită să distreze, nu e un text sau, mai bine spus, o culegere de texte ironice, subtile, nici un tratat de analiză socială sau politică, ci câte puţin din toate acestea şi altele pe care cititorul le va descoperi în plus. Nu întâmplător volumul poartă trei motouri, din tot atâţia autori, situaţi, ca orientare, în puncte diferite unul de altul, precum unghiurile ascuţite ale aceluiaşi triunghi: Iov, Mateiu I. Caragiale şi Franz Kafka. Un motiv în plus pentru a incita la lectură.