miercuri, 29 iulie 2015

Povești de sub Troiță


  Troița mărturisitorului, cartea lui Gherasim Rusu Togan, apărută la Editura Premier din Ploiești, în 2013, m-a întors dureros în timp. Într-o perioadă ce o precede, ce-i drept, pe aceea a copilăriei mele, dar într-o lume în care am găsit atâtea punți de legătură încât am citit-o cu sufletul la gură, uitând de orice realitate imediată, ceremonios și cu evlavie, ca pe o carte de rugăciuni.
            Păstrez bucuria de a-l fi cunoscut pe omul Gherasim Rusu Togan în vara lui 2013, la Câmpina, pe când dumnealui făcea parte din juriul unui concurs de poezie iar eu mă număram printre fericiții laureați. M-au atras din prima clipă căldura privirii și molcomul vorbei ardelenești. A reușit, astfel, să mă facă să mă simt printre ai mei, deși trecusem munții ca să ajung acolo. De câte ori ne-am reîntâlnit după aceea am trăit aceeași bucurie. Anul acesta ar fi trebuit să ne mai vedem la Câmpina, dar timpul n-a avut răbdare să ne aștepte. Alături de amintirea omului păstrez și două cărți primite cu dedicație de la scriitor. Una dintre ele este cartea despre care am început să vorbesc aici, citită abia acum, după mutarea autorului mai aproape de stele, cum scria el însuși.
            Gherasim Rusu Togan a fost un neobosit scriitor și etnolog, care a publicat asiduu volume de poezie, proză și studii etnografice. Pasionat de viața și tradițiile satului românesc în general, și ale satului de care-l leagă rădăcinile în special (s-a născut în localitatea Ghijasa de Sus, de lângă Sibiu), și-a tranformat marea dragoste în numeroase studii și cărți, în care a adunat obicieiuri, ritualuri, tradiții românești, pagini inedite din istoria neamului. A fost o prezență activă în societatea culturală prahoveană, după ce în anul 1978 s-a stabilit pentru tot restul vieții la Câmpina. Activitatea sa editorială reunește peste douăzeci de volume de autor, precum și numeroase articole apărute în diverse publicații. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, premiat de mai multe instituții culturale. Academia ”Dacica” i-a oferit titlul onorific de doctor în etnografie, în civilizația populară, iar județul care l-a adoptat, Prahova, i-a conferit diploma de onoare.
            Romanul Troița mărturisitorului este povestea satului transilvănean în care s-a născut Gherasim Rusu Togan, și mai mult este povestea copilăriei sale, povestea a lor săi, scrisă febril, ca o datorie ce nu mai suferea amânare. Ca să nu se uite, cum spune protocolul, carte de căpătâi a comunității, scrisă de preotul satului și găsită sub o grămadă de resturi de materiale de construcții, în podul bisericii. Acest obiect misterios ocrotește într-un fel  poveștile din Ghijasa, ca un cufăr magic care odată deschis împrăștie în jur lumina comorii până atunci ascunse. Și poveștile care nu sunt în protocol vor fi scrise tot sub puterea exemplului său, ca să se știe. ˂˂Eram prăfuit până-n vârful capului, cu mâinile albite de molozul peste care se așternuse ca o crustă praful și-n care, efectiv, scormonisem cu răbdare, aproape jumătate din podul bisericii (...). Mă obsedase ani și ani această carte, ca și cum ar fi posedat secretul unei comori. (...) Cu filele zgrunțuroase, cartea era pe alocuri cu scrisul ilizibil, rezultat al trecerii ei prin mâinile unui șir de preoți și învățători, după o cronologie doar de ei știută (...).”Ca să se știe”, deschidea povestea unui eveniment ieșit din comun, ce zguduise viața oamenilor, relatat cu amănunte și talent narativ. ˃˃
            Așa începe povestea, sau mai exact mănunchiul poveștilor lui Gherasim Rusu Togan, cu aceste întâmplări din viața trecută a satului, consemnate în terfelog. Vechile însemnări, chiar dacă se referă la aspecte sociale comune și aparent banale, punctează momente importante din istorie, ca de pildă fuga unor săteni în România (satul era sub ocupație habsburgică), siliți de foamete și jugul asupririi. Dar nu doar întâmplările din cartea găsită în podul bisericii stau sub semnul tragismului, poveștile bătrânilor satului și amintirile personale ale autorului întregesc tabloul unui destin dramatic al satului transilvănean și al locuitorilor săi. Lovit de divinitate prin secetă, sau din contră prea multă apă căzută din cer, lăsând ani întregi pământul fără roade și oamenii lipsiți de pâinea cea de toate zilele, satul a fost călcat și de hoardele de asupritori, de la cei străini de neam până la cei de același sânge, numind aici regimul comunist. Dar în ciuda tuturor nenorocirilor a rămas în picioare. Până în zilele noastre, când nu o catastrofă naturală sau istorică l-au distrus, ci indiferența și abandonul, boli de care suferă atâtea așezări românești cu tradiție. ”Mă pândea (...) senzația că pe oamenii locului parcă-i înghițise pământul (...). Satul în care coboram acum, lăsând în urmă Troița părăsită era (...) mut și orb, cu ferestrele caselor sparte, curțile cu bălării iar fântânile aveau strai de broască pe oglinda apei, și porțile curților proptite în lăstar de salcie, cu lujerii înmuguriți.”
            Troița nu este doar un simbol, așezat acolo unde începe și se sfârșește vatra unei locuiri rurale. E mult mai mult decât atât, martora tuturor evenimentelor din lumea satului, loc de popas al drumeților, de rugăciune îndreptată spre Dumnezeu de fiecare dată când o nenorocire se abate asupra oamenilor, dar și de mulțumire și recunoștință, îmbrăcându-i-se atunci brațele cu coroane de flori. Troița e ocrotitoarea satului dar marchează și limite, nu doar teritoriale ci și ale vieții; e începutul și sfârșitul, biserica în miniatură. Înlăuntrul acestor limite își construiește Gherasim Rusu Togan cartea, care nu doar se încheie cu imaginea Troiței, așa cum am arătat mai sus, ci și începe cu ea: ”Sus, în Dealul Bărcului, înecată primăvara și vara în buruieni și tufari de răchită (...) troița își arată fața în toată măreția ei. (...) Încercasem demult ca aici, la Troiță, să mă pierd odată și-n spovedania vieții mele, redescoperind astfel oamenii aceia ce s-au trecut ca florile și apele și acele fapte și întâmplări și dureroase pierderi sufletești, nici cui vreodată mărturisite...”
            La poalele Dealului Bărcului, așezarea mustește de tradiție și autenticitate. Oamenii își duc viața cu toate cele obișnuite lumii satului: ritualuri și obiceiuri păstrate cu sfințenie, respectul și dragostea pentru pământul moșilor și strămoșilor, apărat cu orice sacrificiu, iubiri, trădări, suferințe, bucurii puține și mărunte, credință și acceptarea cu umilință a tuturor încercărilor. Ghijasa are de toate. Și țărani harnici, gospodari, păzindu-și cu strășnicie avutul, și pierde vară, care ajung să primească anumite funcții publice sub comunism, are și un preot dispus să lupte pentru credința enoriașilor săi, ajungând să fie întemnițat, și tâlhari, dar și haiduci care-și dau viața pentru a le aduce oamenilor o căruță cu grâu, furată de la bogătași în vremea secetei. Dar mai ales are un nebun! Ce ar fi satul fără un nebun? Au existat dintotdeauna: nebunul cetății, nebunul satului, nebunul orașului, aproape nu cred să fie așezare care să nu fi avut la un moment dat un nebun al ei. Acei săraci cu duhul, prin care Dumnezeu trimite oamenilor profeții. Onu Nebunul,  întors din război cu mințile rătăcite, își strigă avertizările din Dealul Bărcului, de lângă troiță, în toate momentele critice pentru comunitate. E o figură ce se desprinde din miezul povestirilor, distanțându-se aproape ca o ființă cu puteri supraomenești, legendară, de toate celelalte personaje. În final, peste tabloul apocaliptic al satului lăsat în paragină, tronează imaginea lui Onu Nebunul, rămas singur stăpân și locuitor al dezatrului: ”Își înălță tridentul cât un stat de om, pornind pe drumul larg al satului, urmat de câini flocoși și hămesiți, iar în urma sa vântul se preschimbase în volbură, de clămpăneau a pustiu ferestrele caselor cu tencuiala dezghiocată...”  Și, ca toate poveștile vechi, Troița mărturisitorului are și doza de înfiorare pe care doar un cadavru misterios i-o poate da. Un cadavru descoperit de tânărul scriitor într-un cufăr, cu o mulțime de documente, și trăiri paranormale, cât să încapă toate într-o carte, alta, pentru care nu s-a mai găsit răgaz să fie scrisă.   

            În vremuri ca acestea, în care ne smulgem de bună voie rădăcinile, modernizăm, aruncăm totul în lada de gunoi a istoriei, doar scrieri ca Troița mărturisitorului ne mai salvează de la anonimat. Gherasim Rusu Togan ne dăruiește, iată, un protocol scris de el, să rămână peste timp,  și ca să nu se uite, pentru cei care vor dori să știe.

Text publicat în revista ”Gazeta cărților”, Serie nouă, an X, nr. 1-2 (5-6),  Ploiești 215