luni, 21 iulie 2014

La margine de imperiu
            Sissi, volumul semnat Pavel Șușară, apărut în 2013 la Editura Tracus Arte, este, înainte de toate, un obiect de artă în sine. Prezentat în condiții deosebite, calitate superioară a formei și a suportului grafic, prima senzație pe care o are cititorul, în timp ce-i mângâie coperțile, îi atinge ceremonios paginile, sau îi inspiră pregnantul miros al cernelurilor, este aceea a unei plăcute voluptăți, izvorâtă din bucuria, din încântarea de a ține în mâini un album prețios, un album de artă. Apoi, dacă citim informațiile de pe pagina a doua, înțelegem că volumul este expresia materială a unui proiect cultural, o construcție plastic-literară în tandem: artistul vizual Mircea Bochiș și Pavel Șușară, autorul textului. Dacă vorbim de voluptate înainte de a citi e doar pentru a sublinia impactul asupra cititorului, dealtfel această senzație, a ”plăcerii textului”, ne urmărește pe tot parcursul poemului ”fluviu”, așteptările autorului fiind pe deplin confirmate. Cu prilejul uneia dintre lansările făcute, Pavel Șușară spunea: Este o carte pe care am scris-o cu o enormă voluptate. Dacă această voluptate nu a fost transmisă cititorului, atunci înseamnă că ea a fost consumată ca atâtea alte voluptăți.
           Între coperțile elegante, purtând pe clape fotografiile celor două personaje implicate în corespondență (pe prima fotografia în ținută militară de epocă a lui: Pavel Șușară, cetățean al Imperiului și expeditor, iar pe a doua: Elisabeta Amalia Eugenia de Wittelsbach (SISSI) Împărăteasă, Regină și destinatar), e închisă, și pentru totdeauna neexpediată, o scrisoare de dragoste. Una adresată celei pe care autorul o recunoaște ca fiind mai mult decât o iubire livrescă, o obsesie, o imagine seducătoare ce l-a urmărit din copilărie, un personaj captivant, un mit, țesut cu precădere la marginea fostului imperiu austro-ungar, de unde și el își extrage sevele imaginației creatoare. Deși a fost scrisă abia în 1998, toamna, după prima mea vizită la Viena, această scrisoare pentru Sissi mi-a răscolit, încă din copilărie, simțurile, mintea și imaginația. Venită în comunitatea grănicerească a Văii Almajului, așezată frumos în memoria bătrânilor soldați ai Imperiului, așa cum frumos erau așezate, în valize ponosite, bietele suveniruri culese de pe drumurile străinătății, legenda lui Sissi a devenit, cumva, un inalterabil patrimoniu local, impregînd, cu duhul ei misterios, deopotrivă sentimentul ei identitar și inepuizabila generozitate a fanteziei, spune Pavel Șușară în Un colofon?, adăugat la finalul cărții. Cu toate acestea, considerăm că nu întâmplător scrisoarea nu e imaginată doar în nume propriu. În chiar debutul cărții, după formula încântătoare a scrisorilor din secolul trecut: Iubita mea Sissi,/ află despre mine că sînt bine și sănătos, care sănătate o doresc și Luminăției Tale, aflăm că se adaugă, în calitate de semnatare ale mesajelor, încă patru personaje: ...am venit mai întîi să te văd, apoi să-ți aduc niște mesaje de la Adriana Babeți, Livius Ciocîrlie, Cornel Ungureanu și Daniel Vighi, dar, mai ales, am venit să te previn asupra pericolelor de moarte care te pîndesc la fiecare pas. Dacă la ultima parte a afirmației ne vom referi, cum face și autorul dealtfel, în finalul scrierii, prezența celor patru scriitori bănățeni este cel puțin interesantă. Doi dintre ei, Adriana Babeți și Cornel Ungureanu sunt coordonatori ai activității grupului de studii comparate central europene A treia Europă, dar și membri fondatori ai fundației cu același nume de la Timișoara, fundație care, în colaborare cu Editura Polirom, a publicat un ciclu de seminare, cuprinzând transcrierea unor discuții cu specialiști în problemele Europei Centrale. Ori, acest construct mental care ignoră geopolitica se referă la arealul fostului imperiu habsburgic. Așadar idealului feminin i se adaugă și un ideal istoric, conceptul de a treia Europă reintrând în actualitate, după dizolvarea imperiului, din dorința fostelor țări comuniste de a revendica în această zonă un specific regional, capabil să le îndepărteze de estul sovietic.
            În concordanță cu cele arătate mai sus, Sissi nu este doar un fluid poem de dragoste, de fapt nici nu se rezumă să existe înăuntrul unui anume gen literar, desființând, mai exact, granițele dintre specii și genuri literare, împletind în curgerea sa cel puțin trei mituri: cel al iubitei împărătese, mitul comorii și mitul supranaturalului. Ultimul e scos la lumină din poveștile copilăriei, auzite de la bunicul, unchiul, mama, sau alte ființe dragi, depozitare de trecut, care capătă calitatea de personaje fantastice în amintirile păstrate cu sfințenie. Privite însă cu umor și ușoară ironie din perspectiva prezentului, ce se păstrează pe tot parcursul scrierii, informațiile cotidiene amestecându-se cu raportările la adevărul istoric sau apelul la fantastic, la ireal. Însă cu toate progresele științei și în pofida scepticismului raționalist, a pozitivismului de multe ori abrutizat, să știi, Luminăția Ta, că în Împărăție încă se trăiește normal, adică după legile vechi ale miracolului și ale închipuirii și după nevoile imprescriptibile ale visului. Aceeași fină ironie, dar și o oarecare resemnare în fața schimbării vremurilor, nu și a năravurilor, le găsim în referirea la comorile rămase nedescoperite și al căror mister a înfierbântat imaginația atâtor generații de visători: Dar asta nu e totul, Luminăția Ta. Evident că după stîrpirea hoților de codru lucrurile s-au mai liniștit și viața merge acum înainte cu hoții ceilalți, cei obișnuiți, adaptați perfect la civilizație și la codurile obligatorii ale vieții comunitare. Cîteva lucruri au rămas, totuși, nelămurite: unde sunt comorile, banii, sculele, auriturile și argintăriile bisericești, mărgăritarele și alte pietre scumpe, în care parte a Împărăției au fost ele îngropate, ce semne s-au făcut deasupra gropii, în care nopți se spală în flăcări și cîte sunt jurate, păzite, blestemate, legate și pecetluite prin voința și cu puterea satanei. Tonul acid se păstrează și în relatarea despre cei pe care Sissi i-a iubit cel mai mult dintre toate neamurile ce alcătuiau imperiul, pentru a căror soartă a militat mereu, ungurii, strecurând subtile referiri la infracționalitatea de graniță: Cît îi privește pe unguri, ei sînt bine, au pornit frumos și se țin tare, vor să mute capitala la Pesta, însă Luminăția Ta cunoaște în amănunt aceste lucruri că doară este Regină a Ungariei, au deschis prăvălii luxoase, au tiparnițe bune, iar benzinăriile Mol sînt mai curajoase decît inginerii hotarnici ai Împărăției, și chiar acolo unde aceștia încă n-au ajuns cu inventarul și cartografierea, îți vine un miros îmbietor de benzină fină, scumpă și doldora de octani.
           Declarându-se îndrăgostit de Sissi, expeditorul scrisorii se substituie mai multor personaje cu influențe diferite în viața împărătesei: soldatului credincios de la periferia imperiului, junelui Richardt, pentru care aceasta ar fi nutrit o afecțiune și care ulterior s-a stins neașteptat, necunoscutului din Amsterdam, a cărui frumusețe ar fi săgetat inima delicatei împărătese în anul 1884 sau chiar ucigașului său, Luigi Lucheni. Oricare ar fi personajul, ”discursul îndrăgostit” împletește metaforele vremii în declarații de dragoste de un rafinament voit desuet: În clipa/asta e toamnă, Împărăteasa mea,/peste Alpi se adună nori alburii/și dinspre pusta Ungariei bat vînturi subțiri,/Poate le simți și tu,/atunci cînd ieși din vis și din melancolie,/pentru că, înainte să ajungă aici,/ele trebuie să treacă fîlfîind,/și prin părul tău, la/Viena. Se simte regretul pentru atmosfera demitizantă a lumii noastre, căderea în banal: Chipul tău frumos, de înger trecut pe la starea civilă, zîmbește pierdut la fiecare pas, pe afișe, pe albume, pe serviciile de porțelan și pe cupele de cristal, cînd singur, melancolic și misterios, cînd însoțit de privirile îngrijorate ale Împăratului, și mii de mîini îți mîngîie în fiecare clipă umerii goi și părul tău cel prăvălit în valuri peste ceafa pe care soarele n-a văzut-o nicicînd. Cuvintele intră în dialog cu ilustrațiile neconvenționale ale  artistului Mircea Bochis, care oferă la fiecare pagină o poveste paralelă cu cea a autorului.
          Finalul poemului vine în forță, ridicând tensiunea lirică a scrierii, prin avertismentul rostit de cel din urmă personaj căruia autorul i se substituie, respectiv asasinul Luigi Lucheni. El leagă astfel sfârșitul de început, mai exact de acel motiv al scrisorii pe care l-am pomenit deja într-un citat, ...dar, mai ales, am venit să te previn asupra pericolelor de moarte care te pîndesc la fiecare pas, închizând acțiunea într-un cerc și, astfel, sfârșitul poate deveni el însuși un alt început: nu veni la Geneva,/iar dacă, totuși, vii,/nu ieși din casă/pe 10 septembrie,/în ziua de sîmbătă,/iar dacă, totuși, ieși,/nu ieși la orele 14,40,/iar dacă, totuși, ieși,/eu voi fi acolo și ne vom întîlni amîndoi cu Istoria/și eu știu asta pentru că eu știu totul,/pentru că sînt blestemul, soarta, călăuza și asasinul/și rămîn supusul veșnic al/Luminăției Tale,/Luigi Lucheni.
            Sissi este o carte care poate fi interpretată în mai multe feluri, pentru că lasă deplină libertate cititorului său. Ea nu se supune canoanelor și regulilor închistate ale unui gen literar. Este o carte obiect de artă și un album retro, precum genul epistolar însuși, intenția autorului fiind discursul total, o ”foaie pentru minte, inimă și literatură”. Dar, mai ales, nu încetează a fi o emoționantă scrisoare de dragoste, închisă pentru totdeauna într-un plic elegant, timbrat și adresat, ce nu va ajunge niciodată la destinatarul său, dar care, în schimb, ne este oferită nouă, de către expeditorul, in aeternum cetățean al imperiului, Pavel Șușară. 

                                                                                                                                

            

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu